На основу члана 64. тачке 8. Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ бр. 10/08, 13/08, 2/09, 2/12 и 9/13), члана 10. Одлуке о признањима и наградама општине Мали Зворник  („Сл.лист општине Мали Зворник“ бр. 05/09), а на предлог Комисије за избор, именовања и друштвена признања, председник општине Мали Зворник, дана 10.09.2014. године, донео је 

 

ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

 

Члан 1.

         Овом Одлуком додељују се 3 (три) Повеље општине Мали Зворник и 5 (пет) Плакета општине Мали Зворник, поводом Дана општине Мали Зворник, као посебан облик друштвене захвалности за постигнуте резултате и значајна остварења у науци, производњи, просвети, здртавственој заштити, спорту и другим областима друштвеног живота од интереса за општину Мали Зворник.

 

Члан 2.

ДОБИТНИЦИ ПОВЕЉА СУ: 

1. БРАТИСЛАВ ГАШИЋ, министар одбране у Влади Републике Србије 

2. НЕБОЈША СПАСЕНОВИЋ, запослени у АД “Равнаја“ Мали Зворник, члан Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник

3. ПРЕДРАГ СПАСОЈЕВИЋ, проф. разредне наставе из Амајића

 

ДОБИТНИЦИ ПЛАКЕТА СУ: 

1.  МИЛОМИР САМАРЏИЋ, руковалац грађевинским машинама из Велике Реке 

2. СЛАВКО ПРОДАНОВИЋ, потпуковник Војске Републике Србије из Краљева 

3. ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА МАЛИ ЗВОРНИК 

4. ЈОВАН ЛАЗИЋ, дипл. инж. машинства из Малог Зворника 

5. СТАНОЈКА ИГЊАТОВИЋ, главна сестра у Дому здравља Мали Зворник

 

Члан 3

         Добитницима из члана 2. ове Одлуке јавна признања се додељују на свечаној седници Скупштине општине Мали Зворник.

         Поред признања, добитницима се додељују и новчане награде, и то: за добитнике Повеље општине новчана награда од 20.000,00 динара, а за добитнике Плакете општине новчана награда од 10.000,00 динара.

Члан 4.

         У тексту Повеље и Плакете општине стајаће следећи текст: „ У знак јавног и посебног друштвеног признања за постигнуте резултате у раду и стваралаштву и за остварена достигнућа од изузетног значаја за бржи, успешнији и хуманији развој општине Мали Зворник“.

 

Члан 5.

         Ова Одлука објавиће се у Службеном листу општине Мали Зворник.

 

Број: 06- 1395                                           Председник општине

Дана: 10.09.2014. године                              Драган Богићевић

 

Одлука о додељивању јавних признања општине Мали Зворник >>>