На основу члана 23. Правилника о суфинансирању мера енергетске транзиције („Службени лист општине Мали Зворник“, бр. 03/21 и 04/21), Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске транзиције, дана 30.08.2021. године доноси

ОДЛУКУ
О УЧЕШЋУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

Утврђује се Одлука са листом привредних субјеката за спровођење мера енергетске транзиције, по основу Јавних позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске транзиције у домаћинствима на територији општине Мали Зворник бр. 06-589/3 од 13.07.2021. године и број 06-1057/1 од 11.08.2021. године

Коначна листа