Na osnovu člana 64. tačke 8. Statuta opštine Mali Zvornik („Sl.list opštine Mali Zvornik“ br. 10/08, 13/08, 2/09, 2/12 i 9/13),  predsednik opštine Mali Zvornik, dana 10.09.2014. godine, doneo je 

 

ODLUKA O DODELJIVANJU ZAHVALNICA OPŠTINE MALI ZVORNIK

 

Član 1.

         Ovom Odlukom dodeljuje se 7 (sedam) Zahvalnica opštine Mali Zvornik, povodom Dana opštine Mali Zvornik, kao poseban oblik zahvalnosti za postignute rezultate i značajna ostvarenja u nauci, proizvodnji, prosveti, zdravstvenoj zaštiti, sportu i drugim oblastima društvenog života od interesa za opštinu Mali Zvornik. 

Član 2. 

DOBITNICI ZAHVALNICA SU: 

       1. KOLEKTIV HE “ZVORNIK“ iz Malog Zvornika na ime novčane pomoći za otklanjanje posledica elementarne nepogode poplave na teritoriji opštine Mali Zvornik.

       2. ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA “ZDRAVLJE“, vl. Jove Rogana iz Malog Zvornika na ime pomoći u lekovima i sanitetskom materijalu Domu zdravlja Mali Zvornik u toku elementarne nepogode poplave na teritoriji opštine Mali Zvornik.

       3. GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE “ŠUŠA“ DOO, vl. Devisa Šuše iz Veternika na ime novčane pomoći za otklanjanje posledica elementarne nepogode poplave na teritoriji opštine Mali Zvornik.

       4. DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE “SKROZ“ DOO, vl. Savić Dragana iz Velike Reke na ime novčane pomoći za otklanjanje posledica elementarne nepogode poplave na teritoriji opštine Mali Zvornik.

       5. UDRUŽENJE “SVETI SAVA“ iz Švajcarske, na ime novčane pomoći za otklanjanje posledica elementarne nepogode poplave na teritoriji opštine Mali Zvornik.

       6. PREDUZEĆE “VOITH HYDRO GMBH’’ – Predstavništvo u Podgorici na ime novčane pomoći za otklanjanje posledica elementarne nepogode poplave na teritoriji opštine Mali Zvornik.

       7. DRAGAN KOSTJERČEVIĆ iz Malog Zvornika, za pomoć u otklanjanju posledica elementarne nepogode poplave na teritoriji opštine Mali Zvornik.

       8. VLADIMIR PRAVANOV, na ime novčane pomoći za otklanjanje posledica elementarne nepogode poplave na teritoriji opštine Mali Zvornik.

       9. VLADAN JOSIĆ, na ime novčane pomoći za otklanjanje posledica elementarne nepogode poplave na teritoriji opštine Mali Zvornik.

 

Član 3

         Dobitnicima iz člana 2. ove Odluke zanvalnice se dodeljuju na svečanoj sednici Skupštine opštine Mali Zvornik.

 

Član 4.

         Ova Odluka objaviće se u Službenom listu opštine Mali Zvornik.

 

 

Broj: 06- 1396                                                     Predsednik opštine

Dana: 10.09.2014. godine                                      Dragan Bogićević

 

Odluka o dodeljivanju Zahvalnica opštine Mali Zvornik >>>