29/01/2015

У оквиру пројекта „Прекогранична сарадња у управљању ризицима од природног хазарда у региону Дрина-Сава“ у Визиторском центру Спцецијалног резервата природе у Засавици јуце је одржан Округли сто на коме је учествовало око 50 представника јавног и цивилног сектора из 20 општина прекограничног региона Дрина – Сава, из Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске. 

Округли сто на којем су учествовали представници Шапца, Сремске Митровице, Лознице, Богатића, Малог Зворника, Љубовије, Бијељине, Угљевика, Лопара, Дреноваца, Врбање и других општина и других градова са овог подручја, представљао је главну активност у оквиру пројекта и организован је у циљу израде смерница за прекограничну сарадњу у управљању ризицима од природног хазарда. На јучерашњем скупу учесници су заједнички дефинисали проблеме у прекограничним подручјима који ће служити као основа за израду платформе за будућу сарадњу.

Поплаве и клизишта маја месеца 2014. године које су задесиле Србију, али и Хрватску и БиХ, јасно указују на потребу да се ризицима од природног хазарда посвети пажња како на локалном, регионалном и националном нивоу, тако и у прекограничној сарадњи управо на плану заједничких стратегија планирања ризика, отклањања последица, али и адаптација на климатске промене.

У оквиру Округлог стола за учеснике су одржана и стручна предавања у овој области. „Методолошки приступ процени еколошке штете услед поплава“ била је тема о којој је говорио Проф. др Јордан Алексић са факултета за примењену екологију Футура из Београда. Он је указао на то да стогодишње и хиљадугодишње воде постају континуитет, оно са чиме ћемо живети у будућности, да смо немоћни пред хазардом, али да знање, превенција и дисциплина воде ка озбиљној организацији и институционалном капацитету. Он је поручио да је будућност у интегративности, сарадњи, размени искустава и података.
На тему процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, са примерима добрае праксе и моделима у прекораничној сарадњи говорио је Љубиша Алексић, из Сектора за ванредне ситуације у Ваљеву. „Пројекције ризика – сценарио и модели, климатске промене, поплаве, суше“, била је тема о којој је говорио Проф. Др Борис Вакањац са факултета Футура.

Пројекат је реализовао “Унецо” Подриње у партнерству са Факултетом за примењену екологију “Футура” и Удружењем “Еко Дрина” Мали Зворник, уз подршку Сталне радне групе за регионални рурални развој Југоисточне Европе – SWG и Програма приступа заснованог на развоју територије (ABD). Пројекат је финансиран од стране Европске Уније.