ОШ “Бранко Радичевић”

Краља Петра I 10,
15318 Мали Зворник
Тел: 015/471-167
Е-пошта: osbrankora@mts.rs
Веб сајт: http://www.osmalizvornik.edu.rs/

Основна школа “Стеван Филиповић“

15321 Радаљ бб
Република Србија
Тел/факс: 015/7462-085
Е-пошта: ossfradalj@mts.rs

Издвојено одељење Мали Радаљ ( од 1. до 4. разреда )
Тел/факс: 015/7462-406

ОШ “Браћа Рибар”

Доња Борина бб, 15317 Доња Борина
Tел: + 381 15 779 60 48
Е-пошта: osbracaribar@mts.rs
Веб сајт: http://bracaribar.edu.rs

Једно подручно одељење за четвороразредну наставу у Брасини

ОШ “Милош Гајић”

Амајић бб, 15 318 Мали Зворник
Тел / факс: 015/7466-008
Е – пошта: skola.amajic@gmail.com
Веб сајт: amajic.blogspot.com

Два подручна одељења за четвороразредну наставу у Доњој Трешници и Цулинама

ОШ “Никола Тесла”

Основна школа „Никола Тесла“
15322 Велика Рекa
Тел: 015/ 7464 114
E-пошта: osnikolateslavreka@gmail.com
Веб сајт: https://www.osnt.edu.rs/

Једно подручно одељење за четвороразредну наставу у Вољевцима