21. септембар 2016. године

Научно – истраживачки камп посвећен заштити водотокова на подручју општина Мали Зворник и Љубовија, који се одржава уз подршку Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Општине Мали Зворник, отворен је јуче у Засавици радионицом на тему „Процена еколошког статуса притока слива реке Дрине“.

Тематском радионицом, на којој су поред учесника кампа, студената и експерата у области заштите животне средине, учествовали и представници циљних општина, започет је рад на прикупљању података о еколошком статусу притока Дрине на подручју две општине.

Камп се по први пут одржава у Малом Зворнику, под симболичним радним називом „Наш капитал – наша одговорност“, и трајаће пет дана, до 24. септембра. За то време, уз примену иновативних метода за брзу процену, биће испитан еколошки статус по два водотока у обе општине.

Камп ће допринети стварању базе података о стању водотокова у сливу Дине и промоцији значаја приобалних подручја за добар еколошки статус водотокова.

Радионица и камп део су пројекта „Корак до доброг еколошког статуса вода – Наш капитал – наша одговорност“, чији је главни циљ унапређење управљања водним ресурсима.

Пројекат се бави проблематиком непотпуних података о стању водотокова на територијама општина Мали Зворник и Љубовија, који припадају сливу реке Дрине и директно утичу на квалитет воде у њој. Проблематика еколошког стања малих водотокова присутна је на територијама обе општине. Многи су значајно или делимично измењени, а нарочито приобална подручја са трендом даље деградације. Приобалне зоне, активности у њима, утичу на сам статус водотокова и на сам еколошки статус реципијента – реке Дрине. Најчешће не постоји јасна и дефинисана граница водног тела и водног земљишта, те не постоји ни интегрисан приступ у управљању.

Пројекат реализују удружења „Еко Дрина“ Мали Зворник и Омладинско еколошко удружење „Наша Љубовија“.

{gallery}2016/09-20_radionica_zasavica{/gallery}