План искључења 10 kV водова ради уклањања и рашчишћавања простора око дистрибутивне мреже ради обезбеђивања поузданог непрекидног снабдевања електричном енергијом.

Среда  8.12.2021 године

Будишић,  деоница ДВ10 кВ  Велика Река од ЛР у Пљештаници до реклозера Луке у Доњој Трешници  у дужини од 0,38 км

Без напајања електричном енергијом остаје МХЕ “Божиковац” од 8,30 до 14,00.

Четвртак  9.12.2021 године

Доња Борина, деоница  ДВ 10 кВ Доња Борина,  од ЛР код „Апола“  до  Дома у Доњој Борини  у дужини од 0,93 км

Без напајања електричном енергијом остају потрошачи у Доњој Борини и Брасини  од 8,30 до 14,00 

Петак  10.12.2021 године

Амајић, деоница огранка  ДВ 10 кВ Велика Река ,  од ЛР у Доњој Трешници до ТС Будишић  у дужини од 0,11 км

Без напајања остају потрошачи у Амајићу и Будишићу од 8,30 до 14,00

Понедељак  13.12.2021 године

Сакар, деоница  ДВ 10 кВ Велика Река , од ТС 35/10 кВ Зворник 1 до ЛР у Пљештаници у дужини од 1,4 км

Без напајања остају потрошачи у Сакару и Будишићу – Пљештаница  и Тезга од 8,00 до 14,30

Уторак 14.12.2021 године

Доња Трешница, деоница ДВ 10 кВ  Велика Река, од реклозера у Доњој Трешници до ЛР у Гојсалици  у дужини од 0,61 км

Без напајања остају потрошачи у Доњој Трешници, Амајићу, Будишићу, Горњем Читлуку, ТС 10/0,4 кВ Д Читлук – Монте Карло  од 8,30 до 14,30

Среда  15.12.2021 године

Радаљ, деоница ДВ 10 кВ Радаљ, од реклозера код Дома у Радаљу до Радаљ Бање у дужини од 0,46 км

Без напајања остају потрошачи у Радаљу од Дома до Липовог Брда од 8,30 до 14,30

Четвртак  16.12.2021 године

Цулине, деоница ДВ 10 кВ Велика Река , од ЛР у Бушници до ЛР на Табли у дужини од 0,39 км

Без напајања остају потрошачи у Цулинама, од Д Читлука до Табле и Вујковићи  од 8,30 до 14,30

Петак  17.12.2021 године

Брасина, деоница ДВ 10 кВ Доња Борина – Брасина, од реклозера у Батар Пољу до ТС 10/0,4 кВ Мишићи 2 у дужини од 0,16 км .

Без напајања остају потрошачи у Брасини од Батар Поља до Доње Брасине од 9,00 14,00

Понедељак  20.12.2021 године

Велика Река , деоница ДВ 10 кВ Велика Река огранак за Врањачу, од ЛР у Подребељу до ТС 10/0,4 кВ Врањача у дужини од  0,94 км .

Без напајања остају потрошачи у Великој Реци  – Подребељ, Вољевци, Роповић и Подгај у Црнчи од 8,30 до 14,30

Уторак  21.12.2021 године

Мали Зворник, деоница ДВ 10 кВ Сервис, од ТС 10/0,4 кВ Бучевски Поток до ТС 10/0,4 кВ Сервис у дужини од 0,12 км .

Без напајања остаје репетитор Камен од 9,00 до 13,00.

Електродистрибуција Лозница
Пословница Мали Зворник