Локални план управљања отпадом за општину Мали Зворник за период 2022-2032 године урађен је у складу са Програмом управљања отпадом у Републици Србији за период 2022 – 2031. године, и Студијом оправданости придруживања Колубарском региону за управљање отпадом града Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ (Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. и СЕТ Шабац, Београд 2020. године). Локални план је у потпуности усклађен и са свим усвојеним стратегијама општине Мали Зворник, и урађен је у сарадњи са стручним службама Општинске управе Мали Зворник и ЈКП„Дрина“.

Документа:

Архива вести:

2103, 2022

Јавни позив за јавну расправу – Нацрт Локалног плана управљања отпадом општине Мали Зворник за период 2022 – 2032. године

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21), Општинско веће општине Мали Зворник упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ Утврђени Нацрт Локалног плана управљања отпадом [...]