Учесници у планском систему, поред докумената јавних политика, усвајају и друга планска документа у складу са законом, у које спадају и средњорочни планови и финансијски планови.

Средњорочни план јесте свеобухватан плански документ који се доноси за период од три године и који омогућава повезивање јавних политика са средњорочним оквиром расхода.

Средњорочни план се израђује на основу важећих докумената јавних политика, уз уважавање приоритетних циљева Владе, расположивих капацитета и ресурса, као и промена фактичке ситуације у односу на време када су ти документи јавних политика донети.

Документа:

Архива вести:

1402, 2022

Усвојен Средњорочни план развоја општине Мали Зворник

Одборници Скупштине општине Мали Зворник на седници у четвртак, 10. фебруара, усвојили су Средњорочни план развоја општине, за период од 2022. до 2024. године. Документ у наведеном периоду предвиђа и детаљно дефинише реализацију низа различитих [...]

1905, 2021

У току израда Средњорочног плана развоја општине Мали Зворник

Радна група почела је израду Средњорочног плана развоја општине Мали Зворник за наредне три године, који у наведеном периоду прецизно дефинише приоритетне мере и активности, утврђене у складу са циљевима локалне самоуправе. Припрема документа [...]