Стратегија руралног развоја општине Мали Зворник за период од 2022. до 2026. године треба да садржи: визију, преглед и анализу постојећег стања, опште и посебне циљеве, мере за постизање општих и посебних циљева, кључне показатеље учинака на нивоу општих и посебних циљева и мера, институционални оквир и план за праћење спровођења, вредновање учинака и извештавање о спроведеним мерама.

Документа:

Архива вести:

2402, 2022

Јавна расправа поводом утврђеног нацрта Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник

На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21), Општинско веће општине Мали Зворник упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ Утврђени Нацрт Стратегије руралног развоја општине [...]

3011, 2021

Одржан партнерски форум о нацрту Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник

Учесници првог Партнерског форума о предлогу Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник за период од 2022. до 2026. године, одржаном у петак, 26. новембра, у сали Скупштине општине, закључили су да је у селима [...]

2511, 2021

Позив за учешће на Партнерском форуму поводом израде Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник

Поводом израде Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник, Oпштина и Kоординациони тим за израду Стратегије руралног развоја организују Партнерски форум. Позивамо све заинтересоване стране да узму учешће у радиионици за израду Стратегије руралног развоја у [...]

1110, 2021

Одлука о приступању изради Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник за период од 2022. до 2026. године

Обавештавају се грађани да је Општина Мали Зворник Одлуком о приступању изради Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник (Сл. лист општина Мали Зворник број 8/21) ушла у поступак израде планског документа развоја за период од 2022. [...]