Радници Јавног комуналног предузећа „Дрина“, у Малом Зворнику, сунчане и топле дане у априлу користе да уреде јавне површине и објекте за чије одржавање су задужени.

Радови обухватају кошење траве и сађење цвећа и других украсних биљака.

Саднице различитог цвећа посађене су на више локација у месној заједници Центар, у жардињерама поред улице, у оквиру травњака испред установа и на другим јавним површинама.

Осим тога, протеклих дана очишћен је простор око водног објекта „Врањачко Поље“, у Великој Реци, затим око резервоара „Глушчевићи“ и „Ристићи“, као и око копаног бунара у оквиру прве зоне санитарне заштите у Малом Зворнику.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић