Републички завод за статистику објављује Ранг-листу пријављених кандидата за пописиваче.

За кандидате који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на Ранг-листи је наведен термин и место тестирања (биће организовано у сали Скупштине општине Мали Зворник у уторак, 16.08.2022. године у два термина, прва група од 12:00 часова а друга група од 15:00 часова).

Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и тестирања познавања рада на рачунару.

Ранг-листу кандидата за општину Мали Зворник можете видети – овде.

Списак документације коју је потребно предати приликом доласка на тестирање можете преузети – овде. 

Напомена: У случају да се не одазове довољан број кандидата потребних за обуку, редом ће, телефоном и имејлом, бити позивани кандидати „испод црте“ (кандидати који нису у првом кругу позвани на тестирање), док се не обезбеди потребан број кандидата за обуку.

Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена 20. августа 2022. године, у 16 часова.

Тестирање познавања рада на рачунару рангираних кандидата за општину Мали Зворник ће бити организовано у сали Скупштине општине Мали Зворник у уторак, 16.08.2022. године у два термина, прва група од 12:00 часова а друга група од 15:00 часова.