Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06 – 604
Dana: 23.03.2015. godine
Mali Zvornik 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU 

       Sva zainteresovana fizička i pravna lica pozivamo da dana 26.03.2015. godine, u 10 časova, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38. Mali Zvornik, prisustvuju Javnoj raspravi na kojoj će se razmatrati: 

       1. Izveštaj o radu Upravnog odbora Fonda za razvoj opštine Mali Zvornik za 2014. godinu, (preuzmite Izveštaj)

       2. Izveštaj o radu za 2014. godinu Biblioteke ,,17 septembar“ Mali Zvornik, (preuzmite Izveštaj)

       3. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad ,,Mali Zvornik“ iz Malog Zvornika za 2014. godinu (preuzmite Izveštaj)

       4. Godišnji izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Mali Zvornik za period novembar 2013. godine-oktobar 2014. godine. (preuzmite Izveštaj) 

       Navedeni akti mogu se videti na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i na opštinskom sajtu www.malizvornik.rs  

 

                                                                         PREDSEDNIK
                                                                SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                           Borivoje Radić dip.ek.s.r.