Поштовани привредници 

Искористите прилику да се чује и Ваш глас. Учествујте у фокус групама или попуните упитник и укажите на препреке и допринесите бољем функционисању Ваше локалне самоуправе и установа којима је оснивач локална самоуправа.

У оквиру Пројекта „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформe локалне самоуправе 2016-2019“, Министарство државне управе и локалне самоуправе је поверило спровођење функционалне анализе Ваше локалне самоуправе и установа, којима је оснивач локална самоуправа, конзорцијуму који чине „Change Management  Consultant“ д.о.о и ОПТИМУС – Центар за добро управљање. У пројекту учествује петнаест локалних самоуправа (Врање, Лесковац, Нови Пазар, Панчево, Пожаревац, Смедерево, Сурдулица, Лебане, Параћин, Бела Паланка, Мали Зворник, Крупањ, Инђија, Бачка Топола и Рашка).

Циљ функционалне анализе је да општинама и градовима понуди моделе за ефикаснију организацију. Анализа ће за резултат имати израђене препоруке и моделе функционалног организовања, прилагођене објективним потребама локалне самоуправе и установа, имајући у виду важећи законодавни оквир, а у складу са принципима економичности, ефективности, одговорности за резултате рада и транспарентности. 

Једна од активности која се спроводи у оквиру Пројекта је испитивање задовољства привредника услугама које пружа локална самоуправа, ради идентификовања степена задовољства, препрека са којима се привредници сусрећу у контакту са локалном самоуправом и давања препорука за њихово отклањање. 

Општина Мали Зворник и ОПТИМУС – Центар за добро управљање Вас позивају да учествујете у раду фокус групе за привреднике, која ће се одржати у среду, 6. новембра 2019. год., у Сали Скупштине општине Мали Зворник, Краља Петра Првог бр. 38, Мали Зворник са почетком у 09.00 часова и у трајању од највише два сата. 

Додатне информације можете потражити од представника ОПТИМУС-а, Предрага Цветковића, мејл: predrag.cvetkovic@optimus.org.rs, мобилни телефон: 065 80 955 70. 

Предраг Цветковић,
ОПТИМУС-центар за добро управљање