Комисија за избор корисника услуге личног пратиоца детета позива све родитеље и старатеље деце која имају потребу за ангажовањем пратиоца да поднесу Захтев за остваривање овог права.

Захтеви, у слободној форми, се предају на шалтеру писарнице Општине Мали Зворник, Краља Петра Првог 38, Мали Зворник.

Подносилац захтева уз захтев подноси и следећу документацију::

  • извод из матичне књиге рођених за корисника,
  • решење о разврставању корисника или мишљење интерресорне комисије о процени потреба за пружањем овог облика подршке кориснику,
  • потврда из школе о редовном школовању
  • уверење ПС Мали Зворник о пребивалишту и фотокопије личних карата подносиоца захтева и корисника.

Услуга личног пратиоца на подручју општине Мали Зворник пружа се у складу са Правилником о личном пратиоцу детета и ученика и важећим законским прописима, уз примену Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите који је усвојила влада Републике Србије.