Уколико имате неку вест, фотографију или видео материјал молимо вас да нам доставите, ако сматрате да их треба објавити путем интернет презентације општине Мали Зворник www.malizvornik.rs

opstinamalizvornik@gmail.com

administrator@malizvornik.rs