ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ЗВОРНИК ПОЗИВА СВЕ РАДНО И ЗДРАВСТВЕНО СПОСОБНО ЗАИНТЕРЕСОВАНО СТАНОВНИШТВО КОЈЕ ЖЕЛИ ДА ПОМОГНЕ РАДОМ У УГРОЖЕНИМ ПОДРУЧЈИМА СХОДНО ПОТРЕБАМА НА ТЕРЕНУ ДА СЕ ЈАВЕ ШТАБУ НА ТЕЛЕФОН

015 / 471 – 300

И ОСТАВЕ СВОЈЕ ПОДАТКЕ:

– ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

– АДРЕСУ

– КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ВОЛОНТЕРИ БИ ТРЕБАЛО ДА ОБЕЗБЕДЕ СВОЈУ ЗАШТИТНУ ОПРЕМУ, КАО И ОДГОВАРУЈУЋИ АЛАТ ЗА РАД.

О ОСТАЛИМ ДЕТАЉИМА БИЋЕТЕ НАКНАДНО ОБАВЕШТЕНИ ТЕЛЕФОНОМ, ПУТЕМ РАДИЈА ИЛИ ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ.