Правилник о систематизацији

Почетна » Правилник о систематизацији

*приликом претраге унесите текст на ћирилици

Година Врста документа Назив документа Преузимање Службени лист Напомена
2023 Правилник
Правилник о систематизацији
113-1/3 Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник

Општинско веће

2023 Правилник
Правилник о систематизацији
110-2/2023 Правилнико о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник са Компетенцијама

Општинско веће

02/2023 Саставни део Правилника су Компетенције
2023 Правилник
Правилник о систематизацији
110-4/2021-1 Правилник о II изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник

Општинско веће

2022 Правилник
Правилник о систематизацији
06-1678/2022-1 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

ЈКП "Дрина" Мали Зворник

2022 Правилник
Правилник о систематизацији
110-4/2021-1 Правилник о I изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник

Општинско веће

2021 Правилник
Правилник о систематизацији
957/21 Правилник о I изменама Правилника о организацији и систематизацији послова ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник

Предшколска установа "Црвенкапа"

2021 Правилник
Правилник о систематизацији
02/1295 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

ЈКП "Дрина" Мали Зворник

2021 Правилник
Правилник о систематизацији
110-04/2021 Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник

Општинско веће

2021 Правилник
Правилник о систематизацији
599/21 Правилник о организацији и систематизацији послова ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник

Предшколска установа "Црвенкапа"

2021 Правилник
Правилник о систематизацији
13/2021 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (усклађено са каталогом радних места у туризму)

Туристичка организација општине Мали Зворник

2019 Правилник
Правилник о систематизацији
110-2/2/2019 Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву и интерној ревизији општине Мали Зворник

Општинско веће

2019 Правилник
Правилник о систематизацији
110-2/1/2019 Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву и интерној ревизији општине Мали Зворник

Општинско веће

2019 Правилник
Правилник о систематизацији
110-1/2019 Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву и интерној ревизији општине Мали Зворник

Општинска управа

2019 Правилник
Правилник о систематизацији
Правилник о организацији и систематизацији радних места и задатака у Библиотеци ,,17. септембар” Мали Зворник

Библиотека "17. Септембар"

2017 Правилник
Правилник о систематизацији
06-820/1/2017 Правилник о организацији и систематизацији радних места и задатака у библиотеци „12. Септембар“ Мали Зворник

Библиотека "17. Септембар"

2017 Правилник
Правилник о систематизацији
110-11/2017 Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву општине Мали Зворник

Општинска управа

Година 2023
Број документа 113-1/3
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2023
Број документа 110-2/2023
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилнико о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник са Компетенцијама
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист 02/2023
Напомена Саставни део Правилника су Компетенције
Година 2023
Број документа 110-4/2021-1
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о II изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 06-1678/2022-1
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Орган

ЈКП "Дрина" Мали Зворник

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2022
Број документа 110-4/2021-1
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о I изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 957/21
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о I изменама Правилника о организацији и систематизацији послова ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник
Орган

Предшколска установа "Црвенкапа"

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 02/1295
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Орган

ЈКП "Дрина" Мали Зворник

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 110-04/2021
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и посебним организационим јединицама општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 599/21
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о организацији и систематизацији послова ПУ „Црвенкапа“ Мали Зворник
Орган

Предшколска установа "Црвенкапа"

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2021
Број документа 13/2021
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места (усклађено са каталогом радних места у туризму)
Орган

Туристичка организација општине Мали Зворник

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2019
Број документа 110-2/2/2019
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву и интерној ревизији општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2019
Број документа 110-2/1/2019
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву и интерној ревизији општине Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2019
Број документа 110-1/2019
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву и интерној ревизији општине Мали Зворник
Орган

Општинска управа

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2019
Број документа
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о организацији и систематизацији радних места и задатака у Библиотеци ,,17. септембар” Мали Зворник
Орган

Библиотека "17. Септембар"

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2017
Број документа 06-820/1/2017
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о организацији и систематизацији радних места и задатака у библиотеци „12. Септембар“ Мали Зворник
Орган

Библиотека "17. Септембар"

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2017
Број документа 110-11/2017
Врста документа

Правилник
Правилник о систематизацији

Назив јавног документа Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву општине Мали Зворник
Орган

Општинска управа

Преузимање
Службени лист
Напомена
Go to Top