28/07/2015

Обавештавамо све грађане на подручју територије општине Мали Зворник, да је због најављених радова на замени стубова далековода дошло до прекида у напајању електричном енергијом емисионог објекта Гучева, услед чега на нашој територији није могуће пратити телевизијске програме у склопу првог и другог мултиплекса. Радови су најављени од стране Електродистрибуције у периоду од 22.07. до 24.07., али како смо добили информацију још увек су у току. 

Из ЈП Емисиона техника и везе очекују да ће стабилизацијом напајања електричном енергијом наведене станице и радовима који се тренутно изводе на локацијама Немић и Јагодња у највећој мери постићи поузданост и стабилност у будућем емитовању мултиплексних програмских садржаја. 

Општина Мали Зворник је недавно упутила Захтев јавном предузећу Емисиона техника и везе да изврше додатно тестирање сигнала дигиталне телевизије и уколико је потребно предложе потребне радове на успостављању квалитетнијег пријема сигнала код наших становника. По окончању радова на Гучеву планирамо организацију састанка са надлежним из Емисионе технике и везе где ће нам бити презентовани резултати тестирања и могућа решења за обезбеђивање квалитетнијег и стабилнијег сигнала на подручју општине.