Комисија за реализацију мера енергетске санације, након спроведеног Јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 12.09.2022. године,  донела је

 ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

Утврђује се прелиминарна ранг листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације на територији општине Мали Зворник, по објављеном  Јавном  позиву за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Мали Зворник за 2022. годину, бр. 06-1213/1 од 25.07.2022. године и то:

Мера 1- Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за породичне куће и станове

Редни број

Име и презиме Место

Укупан број бодова

1. Гордана Врачевић Мали Зворник 93
2. Звонимир Младеновић Мали Зворник 92
3. Вујадин Бошковић Мали Зворник 91
4. Марко Пантелић Сакар 91
5. Драган Чикарић Мали Зворник 90,5
6. Раденка Илић Доња Борина 87,5
7. Живорад Петровић Велика Река 86
8. Милисав Деспотовић Брасина 86
9. Драгица Димитрић Мали Зворник 83,5
10. Грујо Крсмановић Доња Борина 83,5
11. Драган Димитрић Мали Зворник 81
12. Милован Бојић Будишић 80
13. Сабина Ћорић Мали Зворник 78,5
14. Драган Васиљевић Доња Борина 76
15. Љубиша Мијатовић Мали Зворник 76
16. Горан Симић Доња Трешњица 76
17. Миливоје Ћирић Радаљ 73,5
18. Милутин Јездић Мали Зворник 71
19. Зоран Тадић Мали Зворник 71
20. Слободан Бобић Мали Зворник 70,5
21. Миленко Ђуричић Мали Зворник 70,5
22. Винка Остојић Мали Зворник 68,5
23. Станојка Танацковић Мали Зворник 67
24. Радивоје Ивановић Мали Зворник 67
25. Лазар Мићић Мали Зворник 66
26. Божо Милутиновић Мали Зворник 66
27. Радмила Јовановић Мали Зворник 66
28. Добрија Шошкић Мали Зворник 66
29. Митар Новаковић Брасина 66
30. Огњенко Пејкановић Мали Зворник 64,5
31. Милан Петровић Мали Зворник 61
32. Милан Николић Мали Зворник 61
33. Милена Радовић Мали Зворник 59
34. Драган Костадиновић Мали Зворник 57,5
35. Милан Костић Мали Зворник 56
36. Драгица Илић Мали Зворник 56
37. Рајко Зекић Мали Зворник 48,5
38. Ђојо Јовић Мали Зворник 48
39. Мирко Јовановић Мали Зворник 48
40. Ален Кодрић Мали Зворник 47
41. Петар Јанковић Мали Зворник 46
42. Вујадин Петровић Мали Зворник 46
43. Љубица Драговић Вољевци 46
44. Радован Андрић Мали Зворник 36
45. Драгиша Делић Мали Зворник 36
46. Златомир Ерић Радаљ 31

Мера 4-Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејача простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове

Редни број

Име и презиме Место

Укупан број бодова

1. Предраг Павловић Доња Борина 64,5
2. Милован Смиљанић Вољевци 56
3. Раденко Радић Радаљ 51
4. Станислав Радић Мали Зворник 50
5. Драгомир Хајдуковић Мали Зворник 49
6. Миленко Павловић Радаљ 42,5
7. Радан Јевтић Мали Зворник 40

Мера 5-Замена постојеће или уградања нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове

Редни број

Име и презиме Место

Укупан број бодова

1. Предраг Павловић Доња Борина 64,5
2. Милован Смиљанић Вољевци 56
3. Станислав Радић Мали Зворник 50
4. Миленко Павловић Радаљ 42,5

II

Пријаве које не испуњавају услове прописане Јавним позивом за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Мали Зворник:

Редни број

Име и презиме

Место

1. Љиљана Кнежевић Мали Зворник
2. Ратко Петровић Мали Зворник
3. Милан Вуковић Мали Зворник

 

III

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник, а закључно са 15.09.2022. године.

На ову листу, подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли и званичној интернет страници општине Мали Зворник, а закључно са 20.09.2022. године и то подношењем на писарници у згради Општинске управе општине Мали Зворник.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну ранг листу, као и да донесе Одлуку о приговору која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.

На основу ревидиране прелиминарне листе Стручна комисија за праћење реализације мера енергетске санације врши теренски обилазак, ради увида у стање стамбених објеката.

Комисија за реализацију мера
енергетске санације

Председник комисије
Биљана Спасеновић, с.р.

Преузмите прелиминарну листу