Мали Зворник, 08.07.2020. године

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Став 6. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, бр. 27/2020) и препоруке Дома здраваља број 06-1316 oд 08.07.2020. године, на ванредној седници одржаној дана 08.07.2020. године Штаб за вандредне ситуације општине Мали Зворник доноси

ПРЕПОРУКУ

I

 У циљу спречавања и сузбијања епидемије заразне болести Covid 19 изазване вирусом Sars-cov-2, а због могућности значајног погоршања епидемиолошке ситуације на територији општине Мали Зворник, предлаже се примена следећих посебних превентивних мера заштите становништва:

 1. одлагање организовање свечаности (свадбе, пунолетства) и окупљања грађанаса већим бројем учесника по било ком основу и друго;
 2. окупљање у затвореном простору ограничити максимално на 100 особа, уз минималну површину од 4m2 по особи, односно поштовање физичке дистанце од 2 метра и ношење заштитних маски на прописан, односно правилан начин;
 3. окупљање на отвореном простору ограничити на максимално 500 особа, уз поштовање физичке дистанце од 2 метра;
 4. да се у јавним парковима и игралиштима и спортским отвореним теренима као и током вежбања на отвореном простору не окупља више од 5 лица у групи, уз поштовање физичке дистанце од 2 метра;
 5. одлагање организовања спортских и других забавних манифестација са већим бројем учесника;
 6. ограничење радног времена угоститељских објеката од 6.00 до 23.00 часа;
 7. прилагођавање рада угоститељскох објеката тако да за једним столом не могу седети више од 2 лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезан размак од 2 метра између столова;
 8. пуна примена свих превентивних мера прописаних посебним правилима у установама предшколског васпитања и образовања;
 9. у основним и средњим школама одложити окупљања, а пријемне и друге испите организовати уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од 2 метра, обавезно ношење маске или визира и рукавица);
 10. у јавном превозу ношење заштитних маски, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила;
 11. спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда (маски и рукавица);
 12. провођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте и теретанама (маске и рукавице);
 13. честа дезинфекција свих јавних објеката;
 14. честа дезинфекција заједничких просторија у стамбеним зградама;
 15. што чешће прање улица и јавних површина уз употребу дезинфекционих средстава;
 16. Ношење заштитних маски у јавним установама, нарочито ако се ради са странкама 

II

Ову препоруку објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли Општине Мали Зворник. 

У Мaлом Зворник, дана 08.07.2020. године           КОМАНДАНТ ШТАБА
Број: 06- 1318                                                     Зоран Јевтић, с.р.