Опис пројекта

Успостаљање платформе за дијалог прекограничих општина у управљању ризицима од катастрофа. Циљеви пројекта су да се оствари сарадња локалних заједница у прекограничном редиону и заједнички идентификују проблем и смернице за дијалог и сарадњу у менаџменту ризика од природних катастрофа.

Одржан шири форум са представницима локалних заједница и цивилног сектора у 12 општина прекограничног региона Дрина-Сава. Израђене смермнице за прекограничну сарадњу за управљање ризицима од катастрофа

Представници локалних заједница и цивилног сектора у 12 општина регона Дрина-Сава

2014-2015

Унија еколога ”УНЕЦО” Регионални центар Подриње

Еко Дрина Мали Зворник

Факултет за примењену екологију Футура

Флајер 1
Флајер 2

Донатор: ЕУ Делегација SWG, кроз програм Peple2People