Категорија пројектног финансирања/суфинансирања обухвата пројекте који се у потпуности или већим делом финансирају средствима буџета општине Мали Зворник, на основу спроведених Јавних конкурса.

Организације цивилног друштва

Правилници, Јавни конкурси, Одлуке, Извештаји и промоција пројеката удружења грађана, финансираних или суфинансираних из буџета општине Мали Зворник

Електронски и штампани медији

Правилници, Јавни конкурси, Одлуке, Извештаји и промоција пројеката реализованих по конкурсима за суфинанснирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Мали Зворник

Спортски клубови и удружења

Правилници, Јавни конкурси, Одлуке, Извештаји и промоција пројеката спортских клубова и удружења финансираних из буџета општине Мали Зворник

Правилници, Јавни конкурси, Одлуке, Извештаји и промоција пројеката које спроводе традиционалне цркве и верске заједнице, финансираних или суфинансираних из буџета општине Мали Зворник