Мали Зворник, 05.06.2018. године

У селима Цулине и Велика Река Општина Мали Зворник намерава да у догледно време изгради 8,5 км примарног водовода, чиме ће омогућити квалитетно водоснабдевање за житеље ових места. Већина новчаних средстава потребних за пројектовање предвиђене трасе водовода обезбеђена је из буџета Републике Србије, која је за ту намену, преко Сектора за инвестиције Министарства привреде, определила 2.295.000 динара, док ће преостали износ, од 255.000 динара, општина обезбедити из сопственог буџета.

Одлуку о покретању јавне набавке за израду идејног решења пројекта изградње водовода Цулине – Велика Река Општина Мали Зворник донела је 11. маја текуће године, а десет дана касније оглас јавне набавке објављен је на порталу јавних набавки, где ће остати истакнут 30 дана од дана објављивања.

По истеку јавне набавке уследиће процедура избора најповољнијег понуђача, који ће, у одређеном року, не дужем од 120 дана, имати задатак да припреми идејно решење наведеног пројекта. 

„Изградњом водовода Цулине – Велика Река биће решен дугогодишњи проблем недостатка воде у летњем периоду у овим селима“, истакао је председник општине Зоран Јевтић, наводећи да ће по завршетку прокјектно – техничке документације бити познато колико средстава је потребно за изградњу водовода и да ће општина у складу с тим радити на проналажењу извора финансирања. 

Он је додао да ће изградњом водовода Цулине – Велика Река бити створени услови за прикључење корисника на систем водоводне мреже којом управља ЈКП „Дрина“ Мали Зворник, које ће након тога преузети бригу о водоснабдевању у наведеним селима. 

Јевтић је саопштио да је намера општине да обезбеди интегрисано водоснабдевање на подручју општине, којим би се лакше управљало и обезбедио неопходан ниво квалитета услуга. 

У том циљу општина Мали Зворник реализује и актуелне пројекте побољшања водоснабдевања у Доњој Борини, Брасини и Доњој Трешници, за које је у 2018. години определила укупно око 35 милиона динара, а како би на адекватан начин премостила ситуације у случају несташице воде у текућој години издвојила је и додатних 11 милиона динара за куповину новог камиона цистерне.               

Љиљана Ристановић