Објављено 08.05.2019. године

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима за реализовање програма-пројеката од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник за 2019. годину је на седници одржаној 03.05.2019. године након отварања пристиглих пријава и појединачног вредновања предлога пројеката утвдила следећу

РАНГ ЛИСТУ

ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПРИСТИГЛИХ ПО ОСНОВУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА-ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ

 

Р. Бр.

Подносилац пројекта

Назив пројекта

Бод

Просек

1

Удружење пензионера и инвалида  – Мали Зворник

Подршка програмима унапређења квалитета живота лица старијих од 65 година и других угрожених категорија

126

42,00

2

Центар за активизам, толеранцију и одрживи развој „АД Дринум“ Мали Зворник

Туризам, велика шанса за мале предузетнике

123

41,00

3

Удружење грађана „Грађански савет општине Мали Зворник“

Дигитална академија за грађане

118

39,33

4

Друштво пчелара „Матица“ Мали Зворник

Омасовљавање пчелињих заједница и пчелара, образовањепчелара и пчелара – почетника, одрживи развој и здравствена заштита пчела

117

39,00

5

Удружење жена Малог Зворника

Жене то могу

116

38,67

6

Удружење грађана „Еко Центар Дринум“ Мали Зворник

Јачање улоге грађана у изради програма заштите животне средине

115

38,33

7

Удружење жена „Незаборав“ Мали Зворник

Заиграј срце

99

33,00

8

Удружење пензионера општине Мали Зворник

Адаптација дома ради унапређења друштвено социјалног живота пензионера

95

31,67

9

Удружење пензионера и инвалида  – Мали Зворник

Унапређење друштвено социјалног живота

94

31,33

10

Друштво пчелара „Матица“ Мали Зворник

Набавка и садња медоносног биља у циљу пошумљавања земљишта, а ради спречавања ерозије, засејавање обрадивих, необрађених површина, заштите животне средине, одрживог развоја привреде и побољшања пчелиње паше

93

31,00

11

Општинска организација СУБНОР Мали Зворник

Очување традиције и сећање на учеснике другог светског рата

84

28,00

12

Ветерани фолкора Mали Зворник

Неговање и очување традиције и обичаја од заборава

82

27,33

13

Ловачко удружење „Црни Врх“ Мали Зворник

Манифестација отвор лова на патке

78

26,00

14

Ловачко удружење „Црни Врх“ Мали Зворник

Изградимо ловачке куће

54

18,00

 

Удружењима чији су пројекти оцењени просечном оценом 26,00 и више, ће бити додељена средства за реализацију активности.

Осим суфинансирања програма из табеле, средства ће бити додељена и за финансирање редовних активности следећим удружењима:

Р. Бр.

Назив Удружења

1

Удружење жена „Незаборав“ Мали Зворник

2

Удружења жена Малог Зворника

3

Општинска организација СУБНОР Мали Зворник

4

Ловачко удружење „Црни Врх“ Мали Зворник

5

Удружење пензионера и инвалида  – Мали Зворник

6

Удружење грађана „Еко Центар Дринум“ Мали Зворник

7

Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида – Мали Зворник

8

Удружење пензионера општине Мали Зворник

9

Друштво пчелара „Матица“ Мали Зворник

10

Удружење грађана „Грађански савет општине Мали Зворник“

 

У складу са чланом 11. Став 4. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса учесници конкурса имају право приговора на објављену ранг листу у року од осам дана од дана објављивања. 

У Малом Зворнику,
Дана 08.05.2019. године
Број: 06-347/2019-3                     

                                                       Председник Комисије 
                                                        Милан Остојић, с.р.