Beograd, 02.03.2020. godine

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA,
SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20) 

oglašava

RANI JAVNI UVID

povodom izrade

PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE

OD 2021. DO 2035. GODINE

 

Odluka o izradi Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine doneta je na sednici Vlade i objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 48/19.

Rani javni uvid održaće seu trajanju od 15 dana, od 2. do 16. marta 2020. godine na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostora, očekivanim efektima planiranja, i dr.

Elaborat za rani javni uvid prezentovan je na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, www.mgsi.gov.rs .

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26,  11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 16. martom 2020. godine.

Prostorni plan Republike Srbije od 2021. do 2035. godine>>>