Акти општинске управе

Почетна » Акти општинске управе

*приликом претраге унесите текст на ћирилици

Година Врста документа Назив документа Преузимање Службени лист Напомена
2016 Урбанистички план
План детаљне регулације за површински коп гранодиорита „Равнаја“ код Радаља у општини Мали Зворник

Општинска управа

2016 Урбанистички план
Пројекат препарцелације КО Радаљ

Општинска управа

2016 Правилник
06-2400/2016 Правилник о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Мали Зворник

Општинско веће

2016 Правилник
06-2199/2016 Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете коју проузрокују пси луталице

Скупштина општине

2016 Правилник
110-6/2016 Правилник о безбедности информационо – комуникационог система општине Мали Зворник

Општинска управа

2015 План
План управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија

Општина Мали Зворник

2015 Правилник
06-1087/2015 Правилник о начину расподеле и обрачуну испоручене топлотне енергије

Скупштина општине

2014 Урбанистички план
Сушара за дрво

Општинска управа

2014 Урбанистички план
План генералне регулације Мали Зворник – графички део

Скупштина општине

2014 Урбанистички план
План генералне регулације Мали Зворник – текстуални део

Скупштина општине

2013 Урбанистички план
План детаљне регулације „Игралиште-Доње Насеље“ у Малом Зворнику

Општинска управа

2013 Урбанистички план
Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару

Општинска управа

2013 Правилник
06-1463/2013 Правилник о стипендирању студената

Скупштина општине

2013 Урбанистички план
План детаљне регулације „Ужи центар Малог Зворника“ у Малом Зворнику

Општинска управа

2012 Просторни план
Просторни план општине Мали Зворник, 2012. година

Скупштина општине

08/12 Текстуални и Графички део
2015 Урбанистички план
План детаљне регулације за изградњу објекта за водоснабдевање насеља Доња Трешњица и Амајић у општини Мали Зворник

Општинска управа

2011 Урбанистички план
ПДР Врањачко поље

Општинска управа

Година 2016
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације за површински коп гранодиорита „Равнаја“ код Радаља у општини Мали Зворник
Орган

Општинска управа

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2016
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа Пројекат препарцелације КО Радаљ
Орган

Општинска управа

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2016
Број документа 06-2400/2016
Врста документа

Правилник

Назив јавног документа Правилник о одобравању, финансирању и суфинансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у Општини Мали Зворник
Орган

Општинско веће

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2016
Број документа 06-2199/2016
Врста документа

Правилник

Назив јавног документа Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете коју проузрокују пси луталице
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2016
Број документа 110-6/2016
Врста документа

Правилник

Назив јавног документа Правилник о безбедности информационо – комуникационог система општине Мали Зворник
Орган

Општинска управа

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2015
Број документа
Врста документа

План

Назив јавног документа План управљања ризиком од природног хазарда за општине Мали Зворник и Љубовија
Орган

Општина Мали Зворник

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2015
Број документа 06-1087/2015
Врста документа

Правилник

Назив јавног документа Правилник о начину расподеле и обрачуну испоручене топлотне енергије
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2014
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа Сушара за дрво
Орган

Општинска управа

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2014
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План генералне регулације Мали Зворник – графички део
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2014
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План генералне регулације Мали Зворник – текстуални део
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2013
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације „Игралиште-Доње Насеље“ у Малом Зворнику
Орган

Општинска управа

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2013
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа Урбанистички пројекат за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Сакару
Орган

Општинска управа

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2013
Број документа 06-1463/2013
Врста документа

Правилник

Назив јавног документа Правилник о стипендирању студената
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2013
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације „Ужи центар Малог Зворника“ у Малом Зворнику
Орган

Општинска управа

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2012
Број документа
Врста документа

Просторни план

Назив јавног документа Просторни план општине Мали Зворник, 2012. година
Орган

Скупштина општине

Преузимање
Службени лист 08/12
Напомена Текстуални и Графички део
Година 2015
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа План детаљне регулације за изградњу објекта за водоснабдевање насеља Доња Трешњица и Амајић у општини Мали Зворник
Орган

Општинска управа

Преузимање
Службени лист
Напомена
Година 2011
Број документа
Врста документа

Урбанистички план

Назив јавног документа ПДР Врањачко поље
Орган

Општинска управа

Преузимање
Службени лист
Напомена
Go to Top