12.12.2016. године

Државни пут I б реда, бр.28, кроз општину Мали Зворнику у протеклих годину и по дана готово у потпуности је обновљен. У оквиру ревитализације саобраћајнице, од Лознице до Грачанице, коју спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, а финансира Влада Републике Србије, асфалтирано је око 40 км пута кроз општину и обновљени сви мостови дуж пута. Преостала је реконструкција деонице кроз центар места, у дужини од око 1,8 км, која треба да уследи ускоро, одмах по завршетку припреме појектне документације.

Захваљујући радовима на ревитализацији Дринске магистрале, у Мали Зворник сада се стиже потпуно новом, прописно обележеном и обезбеђеном саобраћајницом. Реконструкција пута вршена је по најсавременијим стандардима, по пројекту и уз надзор Саобраћајног института ЦИП.

Осим новог и квалитетног асфалта, на путу од Брасине до Велике Реке, постављена је нова саобраћајна сигнализација, са јасно истакнутим обавештењима о близини школе и ограничењима брзине. Поједине деонице пута знатно су проширене. Уређена су и прописно обележена сва аутобуска стајалишта и изграђени тротоари за пешаке, а на местима поред којих прете одрони постављене су заштитне мреже, чиме је значајно повећана безбедност у саобраћају.

 

У оквиру реконструкције, од центра Малог Зворника до Велике Реке, обновљено је 5 мостова и уређено на десетине пропуста за сталне и повремене токове. Сви мостови су армирано бетонски и урађени су по најсавременијим стандардима, у складу са пројектном документацијом.

Први на овом потезу је мост у Будишићу, на десетом километру од центра Малог Зворника. Дужина моста је око 15 м. У оквиру његове обнове извршена је регулација речног тока, узводно и низводно, у дужини од по 20 метара. Мост има заштитну ограду и тротоар са обе стране. Такође, са обе стране моста, изграђени  су  сливници и пропусти воду, чиме је обезбеђено да се она у случају јачих падавина не задржава на мосту.

{gallery}2016/2016-12-13_magistralni put/budisic{/gallery}

Следећи обновљени мост на делу државног пута од Малог Зворника ка Љубовији  је мост у селу Амајић, са три лучна свода, дужине око 25 метара. Мост има заштитну ограду и тротоар са обе стране.

{gallery}2016/2016-12-13_magistralni put/amajic{/gallery}

Недалеко од њега, у селу Читлук, које је следеће село у низу јужно од Малог Зворника, у оквиру реконструкције пута изграђен је пропуст за поток, дужине око 6 метара, као заштита од плављења на том делу пута.

{gallery}2016/2016-12-13_magistralni put/citluk{/gallery}

Неколико километра даље је мост у Цулинама, који је такође обновљен и уређен. Дужина овог моста је око 6 м. Дуж моста је бетонска ограда, тротоар и заштитна ограда у продужетку.

{gallery}2016/2016-12-13_magistralni put/culine{/gallery}

На путу између овог и моста у Великој Реци је више уређених пропуста за регулисање повремених токова и спречавање њиховог изливања на пут.

Пети и уједно последњи обновљени мост узводно од Малог Зворника је мост у центру села Велика Река, дужине око 15 метара, са бетонском и металном заштитном оградом и тротоаром са обе стране моста. У оквиру његове обнове, у доњем току реке, извршена је регулација речног корита у дужини од око 30 м.

{gallery}2016/2016-12-13_magistralni put/velikareka{/gallery}

Државни пут I б реда, који Мали Зворник повезује са Лозницом на северу и Љубовијом на југу, са припадајућим мостовима, по први пут је, од изградње, седамдесетих година прошлог века, у потпуности обновљен.

Реконструкција пута обављена је у оквиру пројекта ревитализације Дринске магистрале, од Лознице до Грачанице, у дужини од око 60 км, вредног 2,5 млијарди динара.

Обнова државног пута и мостова дуж њега за општину Мали Зворник и овдашње становништво је од непроцењивог значаја, јер је омогућила поновно успостављање квалитетне саобраћајне везе општине са већим градским центрима и испунила основни предуслов за оживљавање привреде овог краја.

Љиљана Ристановић

{gallery}2016/2016-12-13_magistralni put{/gallery}