Општинско веће општине Мали Зворник је на седници одржаној дана 26.11.2020. године донело

РЕШЕЊЕ

о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину и решење о одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за 2020. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони на територији општине Мали Зворник

Решење