Пакете за бебе и новчани износ од 100.000 динара од локалне самоуправе добили су родитељи осморо деце са подручја општине Мали Зворник рођене у oктoбру 2022. године.

Принадлежности родитељима уручили су председник општине, Зоран Јевтић и председник скупштине, Радован Тадић.

Овакав вид помоћи породицама предвиђен је одлуком Скупштине општине за свако новорођено дете у општини Мали Зворник у текућој години, без обзира на редослед рођења.

Осим подршке локалне самоуправе, мајкама је на располагању и новчана помоћ од Републике Србије, која je у текућој години увела низ мера подршке за породиље, па поред новчаног износа, у девастираним општинама, где спада и Мали Зворник, подршка државе мајкама укључује и финансирање до 50 посто вредности при куповини куће или стана.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић