Одељење за локалну пореску администрацију општине Мали Зворник обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруара 2022. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2022. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

Порез на имовину прикупљају локалне самоуправе и измирује се у четири рате: прва до 14. фебруара, друга до 15. маја, трећа до 14. августа и четврта рата се плаћа до 14. новембра.

Закон о порезима на имовину, прописује обавезу аконтационог плаћања пореза на имовину у висини обавезе за последње тромесечје претходне фискалне године све до добијања решења о утврђивању пореза за текућу фискалну годину.

Уколико постоји разлика за уплату између утврђеног пореза решењем за текућу годину и аконтационо плаћеног пореза на имовину, обавеза је да се разлика плати у року од 15 дана од дана достављања решења о утврђивању пореза.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежном општинском одељењу које вршу пријем странака сваког радног дана од 7 до 15 часова (канцеларије бр.25. и 26. Општинске управе општине Мали Зворник).

Подсећамо да грађани општине Мали Зворник који имају регистрован профил на Порталу еУправа добијају електронско Решења о утврђеном порезу на имовину путем услуге електронске доставе у своје Јединствено електронско сандуче на овом порталу.

Електронски документ могу преузети у електронском сандучићу у року од 15 дана, а уколико га не преузму у наведеном року, сматраће се да је достава извршена. Они грађани који нису корисници Портала еУправа настављају своја пореска решења да добијају на стандардни начин – преко јавног поштанског оператора.

Електронска достава докумената (еДостава) у електронски сандучић омогућава брзу, једноставну, поуздану и бесплатну доставу решења, докумената и обавештења грађанима Србије од стране јавне управе. Коришћењем ове услуге и грађанима и јавној управи у сваком тренутку доступан је статус послатих електронских докумената.

Регистрацију свог налога на порталу еУправе, као и инструкције за самосталну проверу тренутног стања пореских обавеза можете изврштити на шалтеру општинске управе и у одељењу Локалне пореске администрације.

Јединствени информациони систем локалне пореске администрације