Mali Zvornik, 10.02.2020. godine 

U opštini Mali Zvornik u toku su administrativne procedure za izradu planskih akata za uređenje užeg centra Malog Zvornika, izgradnju 6 mostova na reci Crni Radalj, u okviru rekonstrukcije regionalnog puta Mali Zvornik – Krupanj, i vodovoda u drugoj visinskoj zoni mesne zajednice Radalj. 

Komisija za planove opštine Mali Zvornik na sednici u petak, 07. februara, ramotrila je odluku Skupštine opštine o pokretanju inicijative za izgradnju pijace i uređenje plaže na reci Drini u mesnoj zajednici Centar, kao i parka i spomen obeležja ispred zanatskog centra i predložila lokalnom parlamentu izradu pojedinačnih urbanističkih planova za svaki od pomenutih objekata.

Povodom realizacije odluke, Skupština opštine Mali Zvornik pozvala je građane mesne zajednice Centar da ideje, predloge i sugestije, vezane za uređenje centra Malog Zvornika, dostave Opštinskoj upravi do 10. marta 2020. godine, putem elektronske pošte, na adresu: opstinamalizvornik@gmail.com, ili telefonom.

Na sednici Komisije za planove reči je bilo i o Planu detaljne regulacije za izgradnju 6 mostova na reci Crni Radalj, u okviru rekonstrukcije regionalnog puta, koji opštinu Mali Zvornik, preko sela Radalj, povezuje sa opštinom Krupanj.

Konstatovano je da je završen rani javni uvid ovog dokumenta i da je sledeći korak stavljanje Plana na javni uvid, u okviru kojeg će pravna lica i građani moći da daju svoje mišljenje i sugestije na predloženi dokument.

Za to vreme lokalna samouprava radiće na pribavljanju neophodnih saglasnosti za izgradnju mostova, geodetskom snimanju i rešavanju imovinsko-pravnih odnosa na parcelama, na kojima pomenuti mostovi treba da budu izgrađeni, dok će JP „Putevi Srbije“ pripremiti neophodnu projektno – tehničku dokumentaciju.

Prema rečima predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića, mostovi na reci Crni Radalj biće građeni na svakom ukrštanju reke i puta, na ukupno 6 lokacija, po najsavremenijim građevinskim standardima. 

On je istakao da je obnova puta koji opštinu Mali Zvornik povezuje sa opštinom Krupanj uveliko u toku i da su radovi sa krupanjske strane poprilično odmakli, a kako bi mogli da budu nastavljeni na teritoriji malozvorničke opštine neophodno je da lokalna samouprava privede kraju izradu pomenutog Plana detaljne regulacije i verifikuje dokument na sednici lokalnog parlamenta. 

Jevtić očekuje da bi navedene procedure mogle da budu okončane za oko 3 meseca, nakon čega bi usledili radovi na obnovi regionalnog puta kroz opštinu Mali Zvornik. 

Projekat rekonstrukcije saobraćajnice realizuje Republika Srbija, preko Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. 

Članovi Komisije za planove opštine Mali Zvornik na sednici u petak razmotrili su i Studiju o izgradnji vodovoda u drugoj visinskoj zoni u Radalju i predložili Skupštini opštine pokretanje procedure za izradu neophodne planske dokumentacije za realizaciju navedenog projekta, u okviru kojeg je predviđena izgradnja cevovoda u dužini od oko 15 kilometara, crpne stanice i rezervoara za vodu. 

S obzirom da potrebu za poboljšanjem vodosnabdevanja imaju i korisnici u trećoj visinskoj zoni Radalja, stručna komisija predložila je Skupštini opštine Mali Zvornik da, uporedo sa donošenjem odluke o izradi planske dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže u drugoj zoni, pokrene inicijativu za uređenje vodovoda u trećoj visinskoj zoni u ovom selu. 

Ljiljana Ristanović

{gallery}/2020/2020-02-10_komisija_za_planove{/gallery}