11/03/2016

Поводом проглашења ванредне ситуације на целој територији Републике Србије, према Одлуци Владе Србије, синоћ је одржана седница општинског штаба за ванредне ситуације где су чланови штаба упознати са Одлуком и извршена је анализа тренутног стања на територији и предузетих превентивних и оперативних мера одбране од поплава.

Констатовано је да је претходних дана вршен свакодневни обилазак терена и мониторинг вода I и II реда, те је евидентирано да тренутно нема изливања и да су реке у својим  коритима. Што се тиче клизишта не постоје подаци о активирању постојећих нити нових на територији општине.

Штаб је у константном контакту са надлежнима у хидроелектрани „Зворник“, која је превентивно већ од 05. марта увела предпражњење Зворничког језера ради прихватања надолазеће количине воде.

Снабдевање електричном енергијом и водом за пиће на територији општине је редовно.

Што се тиче наредног периода, активирани су повереници и њихови заменици по месним заједницама да редовно прате стање на терену и о томе извештавају штаб за ванредне ситуације. Такође су обавештена и сва оспособљена правна лица да се ставе у стање приправности за заштиту од поплава.