IV. ОРГАНИ ОПШТИНЕ

1. Скупштина општине

Стална и повремена радна тела Скупштине општине

Ради разматрања питања из њене надлежности, Скупштина општине оснива комисије, одборе и савете као стална или повремена тела.
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине.
Председника и чланове радних тела бира и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких група, ако законом, одлуком о образовању радних тела или овим статутом није другачије предвиђено.
За чланове и председнике радних тела, поред одборника могу се бирати и грађани.
Председник радног тела организује рад, сазива и председава седницама радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара Скупштине општине.

Повремена радна тела:

Име и презиме Место Функција
Гордана Вељовић Мали Зворник председник
Милош Поповић Доња Борина заменик председника
Радован Тадић   Мали Зворник члан
Зоран Јевтић Сакар члан
Милош Радојчић Мали Зворник члан
Далибор Крстић Мали Зворник члан
Милан Живановић Цулине члан
Јован Николић Мали Зворник члан
Небојша Гошњић   Мали Зворник члан
Стојанка Бугарин Мали Зворник члан
Биљана Којић Радаљ члан
Синиша Бурић Мали Зворник члан
Милан Лучић Доњи Добрић Члан, представник Основног суда из Лознице
Име и презиме Место Функција
Миломир Петровић   Доња Борина председник
Драган Васиљевић Доња Борина заменик председника
Ермин Недић Мали Зворник члан
Зоран Јевтић  Мали Зворник члан
Илинка Јоковић  Сакар члан
Име и презиме Место Функција
Марко Јокић Мали Зворник  
Милан Остојић Мали Зворник  
Раденко Пантелић Сакар  
Невена Крстић Бања Ковиљача  
Ненад Вучетић Мали Зворник  
Име и презиме Место Функција
Драгица Теодоровић Радаљ председник
Наташа Деспотовић Доња Борина члан
Весна Почуча Мали Зворник члан
Име и презиме Место Функција
Драган Крстић Доња Борина председник
Славко Вулетић Велика Река члан
Весна Савић Мали Зворник члан
Ђорђе Јоковић Сакар члан
Сумејла Карић Мали Зворник члан
Катарина Крстић Брасина члан
Светлана Вукић Брасина члан
Име и презиме Место Функција
Биљана Спасеновић Мали Зворник председник
Зорана Мићић Мали Зворник заменик председника
Милада Мишић Обрадовић Брасина члан
Катарина Крстић Брасина заменик члана
Младен Петровић Мали Зворник члан
Слободан Ракић Велика Река заменик члана

Контакт са представницима Скупштине општине Мали Зворник могуће је остварити писаним путем:

Скупштина општине Мали Зворник
Краља Петра Првог 38, 15318 Мали Зворник

телефоном:
+381 (0)15 471 957

или електронском поштом: zzeljkovic@malizvornik.rs

Контакт особа: Зорица Зељковић
Послови СО Мали Зворник