Интерни ревизор

Први пут од оснивања општине Мали Зворник конституисана је Служба интерне ревизије као посебна организациона јединица која је функционално независна од области коју ревидира, она представља једну од три кључне компоненте оквира интерне финансијске контроле у јавном сектору, стога је и дефинисана као „функционално независна и децентрализована интерна ревизија“ која врши преглед ефикасности интерних контрола.

Интерна ревизија организацији пружа подршку у остваривању циљева руководства кроз ревизију система финансијског управљања и контрола, те побољшава начин пословања кроз добре препоруке.

Интерни ревизор има важну улогу у оцени адекватности и ефективности система контрола, и даје допринос њеним сталним побољшањима.

Интерна ревизија функционално је независна од свих других активности и функција у организацији у којој је успостављена – интерни ревизор обавља искључиво послове интерне ревизије.

Интерна ревизија има приступ целокупном руководству и њиховим извештајима, свим запосленим и свим системима и документацији.

Интерни ревизор у свом раду директно је одговоран Председнику општине Мали Зворник.

Интерни ревизор у општини Мали Зворник

Милош Спасеновић
мастер правник

Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

Телефон: 015/7-195-197
Мобилни: 064/35-77-431
Е – пошта: milos.spasenovic@malizvornik.ls.gov.rs

АКТИ

Повеља Интерне ревизије
Етички кодекс

КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА