Интерни ревизор

Први пут од оснивања општине Мали Зворник конституисана је Служба интерне ревизије као посебна организациона јединица која је функционално независна од области коју ревидира, она представља једну од три кључне компоненте оквира интерне финансијске контроле у јавном сектору, стога је и дефинисана као „функционално независна и децентрализована интерна ревизија“ која врши преглед ефикасности интерних контрола.

Интерна ревизија организацији пружа подршку у остваривању циљева руководства кроз ревизију система финансијског управљања и контрола, те побољшава начин пословања кроз добре препоруке.

Интерни ревизор има важну улогу у оцени адекватности и ефективности система контрола, и даје допринос њеним сталним побољшањима.

Интерна ревизија функционално је независна од свих других активности и функција у организацији у којој је успостављена – интерни ревизор обавља искључиво послове интерне ревизије.

Интерна ревизија има приступ целокупном руководству и њиховим извештајима, свим запосленим и свим системима и документацији.

Интерни ревизор у свом раду директно је одговоран Председнику општине Мали Зворник.

Интерни ревизор у општини Мали Зворник

Милош Спасеновић
мастер правник

Телефон: 015/7-195-197
Мобилни: 064/35-77-431
Е – пошта: milos.spasenovic@malizvornik.ls.gov.rs

Биографија

Милош Спасеновић, од оца Драгана, је рођен 26. јуна 1989. године у Лозници. Основну школу завршио је у Доњој Трешњици, живописном крајолику надомак Малог Зворника, где и данас живи.

Средњу електротехничку школу – смер рачунарство завршио је у Зворнику, након чега се уписао на Полицијску академију у Београду где је и дипломирао. Постдипломске студије – мастер похађао је и окончао на Правном факултету Универзитета у Београду стекавши звање мастер правиник.

Радно искуство стицао је најпре кроз волонтерски и други ангажман (омладинске задруге, удружења студената и сл.) током основних и постдипломских студија у Београду, а затим у Општинској управи општине Мали Зворник. Поред матерњег, говори енглески језик, а руски језик говори и пише. Након реализације теоријске и практичне обуке у организацији Министарства финансија Републике Србије, са успехом је положио испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору.

Милош Спасеновић је сертификовани – овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, а прошао је и низ курсева, семинара и обука из области финансија, интерне ревизије, примене Међународних стандарда за професионалну праксу интерне ревизије, имовинско – правних послова, урбанизма, јавних набавки, из домена добре управе, финансијског управљања и контроле и слично. Поред наведеног учествовао је у неколико значајних међународних пројеката из домена реформе локалних финансија, реформе локалне пореске администрације и реформе система управљања имовином у јавној својини јединице локалне самоуправе, а на студијском путовању у Шведској стекао је значајна искуства о укључивању грађана у процес буџетирања.

АКТИ

Повеља Интерне ревизије
Етички кодекс

КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА