Mali Zvornik, 13.05.2019. godine

Zbog očekivanih obilnih padavina narednih dana i mogućih bujičnih poplava, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik naložio je privrednim subjektima i ustanovama na teritoriji opštine da ljudske i materijalne resurse kojima raspolažu stave u stanje pune pripravnosti. Iz istih razloga, na sednici štaba, odžanoj danas pre podne, doneta je i odluka o formiranju Operativnog tima, koji će, za vreme padavina, obilaziti kritične lokacije na području opštine, pratiti razvoj situacije i blagovremeno izveštavati štab o stanju na terenu, dok će za komunikaciju sa građanima biti otvorena posebna telefonska linija. Usvojeni su i zaključci kojima štab opštinskim službama nalaže hitan rad na uređenju preostalih rečnih korita koja mogu biti kritična u slučaju većih padavina, intenziviranje nabavke opreme za potrebe osposobljavanja Jedinice civilne zaštite opšte namene i obavezuje preduzeće „Stobeks“ iz Loznice da preduzme zaštitne mere od mogućih poplava u zoni kamenoloma u Donjoj Trešnici.

Prema rečima komandanta Štaba za vanredne situacije u Malom Zvorniku, predsednika opštine Zorana Jevtića, ukoliko bude potrebno čišćenje i produbljivanje rečnih korita biće rađeno i noću, kako bi sprečili da se ponove poplave iz maja 2014. godine. On je od nadležnih stručnih službi oštine zatražio da još jednom, pre nego do Malog Zvornika stigne najavljeno nevreme, obiđu kritične lokacije i predlože neophodne mere prevencije.

Jevtić je od članova štaba i svih saradnika zatražio budnost, stalnu dostupnost i punu operativnost u narednim danima, dok traje upozorenje na moguće nepogode, kako bi savladali i prevazišli očekivane rizične situacije.

Na sednici je istaknuto da će džakovi sa peskom, neophodni za podizanje bedema za zaštitu od izlivanja reka i potoka, biti obezbeđeni u saradnji JKP „Drina“ Mali Zvornik, lokalne Vatrogasno – spasilačke jedinice MUP-a Srbije i preduzeća „Jugokop“ iz Šapca, zaduženog za održavanje priobalja u Malom Zvorniku, dok će uz podršku Hidroelektrane „Zvornik“ biti omogućeno kontinuirano praćenje nivoa reke Drine i njenih pritoka, kao i stanje na brani mini hidrocentrale na reci Radalj.

Direktor tog preduzeća i član Štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik Tomica Jovanović naveo je da je, prema jutrošnjim merenjima, protok vode kroz profil brane na hidroelektrani „Zvornik“ u granicama normale, kao i vodostaji reka koje se na teritoriji opštine ulivaju u Drinu i Zvorničko jezero.

Nakon analize izveštaja privrednih subjekata o spremnosti za delovanje u vanrednim situacijama, konstatovano je da u Malom Zvorniku ima ukupno 27 privrednih subjekata koji su dužni da učestvuju u sprovođenju odbrane od poplava, te da, u slučaju potrebe za uvođenjem vanredne situacije, postoji optimalna spremnost materijalnih i ljudskih resursa za adekvatan odgovor na nepogode.

S obzirom da izveštaje o spremnosti za delovanje u vanrednim situacijama nisu podneli svi subjekti sa područja opštine, koji su bili u obavezi da to učine, zaključeno je da će privrednim subjektima koji nisu dostavili tražene informacije biti naloženo da to učine u najkraćem roku, uz napomenu da će u suprotnom protiv njih biti pokrenute zakonom propisane procedure.

Ljiljana Ristanović

{gallery}/2019/2019-05-13_stab{/gallery}