У месној заједници Радаљ настављено је насипање локалних путева сепарисаном ризлом.

На овај начин у понедељак, 21. марта, уређене су деонице Каменолом – Равнаја и Липово Брдо – Алибеговац.

Радови су изведени у оквиру уређења локалне путне мреже, које оганизује и финансира локална самоуправа.

Локални путеви у свим месним заједницама на подручју општине Мали Зворник који нису предвиђени за асфалтирање у 2022. години биће посути сепарисаном ризлом.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић