Мали Зворник, 23.04.2020. године 

У месним заједницама Доња Трешница и Амајић у току је санација секундарне водоводне линије, у дужини од око 3,5 километара, што представља последњу фазу радова на уређењу водовода у овим селима. Радове финансира општина Мали Зворник, а изводи локално Јавно комунално предузеће „Дрина“. 

Према речима председника општине Зорана Јевтића, радови су почели почетком марта ове године и у месној заједници Доња Трешница већ је положено око 750 метара цевовода, док су у Амајићу у току припремни радови.

Он је навео да је за реконструкцију секундарне водоводне линије у овим насељима из буџета општине издвојено око 20.000.000 динара.

У Доњој Трешници секундарна водоводна линија биће обновљена у дужини од 1870 метара, а у Амајићу у дужини 1470 метара.

Јевтић је истакао да ће санација секундарне водоводне линије у месним заједницама Доња Трешница и Амајић бити извршена због дотрајалости водоводне мреже, која је у оба насеља изграђена седамдесетих година прошлог века, након чега до сада није обнављана.

Путем реонструисане секундарне водоводне линије, у оба села биће обезбеђена хигијенски исправна вода за пиће за око 140 домаћинстава, основну школу, пословне и угоститељско – туристичке објекте, као и мањи број ситне стоке.

Пројектовању санације дотрајале секундарне водоводне линије у Доњој Трешници и Амајићу општина Мали Зворник приступила је крајем 2019. године, након изградње новог водоводног система у Доњој Трешници.

У оквиру новог водовода, изграђен је резервоар за воду, запремине 250 м3, који је са извориштем повезан одговарајућим потисно – повратним цевоводом, у дужини од по 160 м.

Постављено је и 8 километара примарног цевовода и изграђена мрежа ниског напона.

У капитални пројекат обнове водовода у Доњој Трешници локална самоуправа, у периоду од 2016. до 2020. године, уложила је око 80.000.000 динара.

Стављање новог водоводног система у функцију предвиђено је након актуелне обнове секундарне водоводне мреже Доња Трешница – Амајић. 

Љиљана Ристановић

{gallery}/2020/2020-04-24_vodovod_donja_tresnica{/gallery}