Република Србија
Општина Мали Зворник
Општински Штаб
за ванредне ситуације
Број:06-14/5
Дана, 16.01.2017.године
Мали Зворник 

              На основу члана 34. тачка 10. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Општински штаб за ванредне ситуација општине Мали Зворник дана 16.01.2017.године, донео је 

З А К Љ У Ч А К 

              УПОЗОРАВАЈУ СЕ грађани са подручја општине Мали Зворник да се у периоду од 16. до 22. јануара очекују снежне падавине и ниске температуре те је неопходно да изврше све потребне припреме за нормално функционисање.

                                               Командант Општинског штаба
                                                    Зоран Јевтић, с.р.