Mali Zvornik, 04.12.2018. godine

Mali Zvornik spremno dočekuje zimsku sezonu, zaključeno je juče na sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik, nakon razmatranja izveštaja o stanju i spremnosti zimskih službi na području opštine za zimske uslove. Na istom zasedanju, zahvaljujući poboljšanju vodosnabdevanja, u mesnim zajednicama Donja Borina i Brasina ukinuta je vanredna situacija, koja je bila na snazi od poplava 2014. godine, zbog zagađenja sistema. Doneta je i odluka o imenovanju poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite u naseljenim mestima na području opštine i godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik za 2019. godinu. 

Komandant štaba i predsednik opštine Zoran Jevtić saopštio je da će održavanje puteva i ulica tokom zime u centralnom, gradskom delu opštine vršiti Javno komunalno preduzeće „Drina“ Mali Zvornik, dok je održavanje glavnih putnih pravaca u mesnim zajednicama Donja Borina, Donja Trešnica i Velika Reka, na kojima se odvija autobuski saobraćaj, povereno privatnom preduzeću „Stem – gradnja“ iz Malog Zvornika, jer lokalno komunalno preduzeće nema odgovarajuću mehanizaciju za rad na terenu.

On je ocenio da ranije opštinske vlasti nisu u dovoljnoj meri ulagale u obnovu sredstava za rad JKP „Drina“, zbog čega ono ove godine nije u mogućnosti da obavlja poslove čišćenja snega i održavanja puteva u zimskim uslovima u selima. 

Jevtić je naveo da je zahvaljujući ulaganjima lokalne uprave u poslednje tri godine mehanizacija ovog preduzeća znatno obnovljena, podsećajući da je uz podršku opštine prošle godine kupljena nova skip mašina i cisterna za vodu, dok je mini kamion za odvoženje smeća u gradu nabavljen iz donacije dobijene od Ambasade Japana. 

Direktor JKP „Drina“ Dragan Čikarić informisao je članove štaba da preduzeće poseduje dovoljne količine soli i rizle za posipanje puteva za vreme snežnih padavina, te da je raspoloživa mehanizacija ispravna i spremna za rad. 

Vanrednu situaciju u Donjoj Borini i Brasini, koja je u tim selima bila na snazi od poplava 2014. godine, zbog zagađenja sistema i radova na izgradnji novog vodovoda, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik ukinuo je uz zaključak da su se uslovi za to stekli zahvaljujući završetku projekta rekonstrukcije vodovoda u ovim selima, koji je trajao nekoliko godina. 

Obnovu vodovoda omogućila je opština Mali Zvornik u saradnji sa JKP „Drina“, koje je izvelo većinu građevinskih radova u okviru projekta. 

Direktor preduzeća informisao je štab da je nakon rekonstrukcije vodovoda u Donjoj Borini u potpunosti zatvoreno izvorište Mlakva, koje je nakon polava zagađeno teškim metalima iz obližnjeg rudnika antimona. 

Zahvaljujući ulaganjima opštine u tekućoj godini obnovljen je deo trase Gaj-Klisar-Dunavac, a radi kompletnog uređenja vodovoda u Donjoj Borini i Brasini u planu je i uređenje preostale manje deonice Kamenica, na kojoj je voda inače u ispravnom stanju. 

Predsednik opštine Zoran Jevtić informisao je članove štaba o daljim planovima na uređenju sistema vodosnavbdevanja u opštini, ističući da se radovi na primarnom vodovodu u Donjoj Trešnici odvijaju po planu, te da bi mogli biti završeni do kraja godine. 

Prema njegovim rečima, nakon izgradnje rezervoara za vodu u Donjoj Trešnici, koja je pri kraju, predviđena je obnova oko 3 km sekundarne vodovodne mreže u tom selu i susednom Amajiću, te izgradnja vodovoda Culine – Velika Reka, čije je projektovanje u toku, a planirano je uređenje i dela vodovodne mreže u Radalju. 

Članovi Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na jučerašnjoj sednici doneli su i odluku o imenovanju poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite u svih 11 naseljenih mesta na području opštine, sa zadatkom pripreme građana za ličnu i uzajamnu zaštitu i pravovremenog obaveštavanja o preduzimanju mera civilne u vanrednim situacijama, te koordinacije i sprovođenja navedenih mera u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u navedenim okolnostima. 

Na sednici je donet i godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Mali Zvornik za 2019. godinu, u 23 tačke, kojim su detaljno utvrđene aktivnosti štaba u narednoj godini. 

Godišnji plan rada štaba kreiran je u skladu sa novim odredbama Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i njime su u 2019. godini, između ostalog, utvrđeni novi rokovi za izradu i donošenje različitih lokalnih planskih akata u oblasti civilne zaštite, započinjanje procesa opremanja jedinice civilne zaštite sredstvima i opremom za rad, te formiranje jedinice za uzbunjivanje. 

Na kraju sednice diskutovano je o zahtevu Granične policije u Malom Zvorniku za uređenje osvetljenja na graničnom prelazu Novi Most, uz zaključak da će opština Mali Zvornik podržati i omogućiti obnovu rasvete ukoliko se utvrdi da za to postoji pravni osnov, u pogledu nadležnosti lokalne uprave na navedenoj lokaciji. 

Ljiljana Ristanović