Saradnici Poljoprivredne savetodavne stručne službe „Poljosavet“ doo iz Loznice svakodnevno, već više od 15 dana, u Centru za razvoj inovacija u Malom Zvorniku, pružaju tehničku podršku poljoprivrednicima da preko portala e – Uprave izvrše registraciju poljoprivrednih gazdinstava u aplikaciji e – Agrar i evidentiraju podatke o parcelama u vlasništvu, na osnovu kojih mogu ostvariti pravo na isplatu subvencija, u iznosu od 9000 dinara po hektaru.

Prema rečima Dragana Krstića, agronoma savetodavne službe, za osnovni podsticaj, odnosno za biljnu proizvodnju po hektaru, predviđeno je 6000 dinara, dok je za gorivo po hektaru namenjen preostali iznos od 3000 dinara.

Prijavljivanje za subvencije od 9000 dinara po hektaru počelo je 03. aprila i predviđeno je da traje do 31. maja tekuće godine, a isplata kreće 24. aprila.

U okviru podrške koju pruža poljoprivrednicima, služba „Poljosavet“ takođe kontroliše da su parcele u okviru gazdinstva povezane preko matičnog broja sa katastrom, jer samo takve parcele dolaze u obzir za subvencije.

Krstić je rekao da na teritoriji opštine Mali Zvornik ima oko 900 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, te da je više od trećine obavilo proceduru registracije u aplikaciji e – Agrar i evidentiranja podataka o parcelama u vlasništvu.

On je naveo da savetodavci Poljoprivredne savetodavne stručne službe „Poljosavet“ doo iz Loznice imaju obavezu samo da pomognu poljoprivrednicima da obave pomenutu proceduru, ali da ustvari izvode umesto njih kompletan postupak, budući da su među poljoprivrednicima pretežno stari ljudi koji se ne snalaze najbolje u radu koji podrazumeva korišćenje savremenih tehnologija.

Krstić je zahvalio opštini Mali Zvornik koja je za potrebe uvođenja poljoprivrednih gazdinstava u e – Agrar ustupila prostor Centra za razvoj inovacija i dodelila određen broj pripravnika koji pomažu saradnicima službe „Poljosavet“ u radu, kako bi procedura bila sprovedena u predviđenom roku i izbegnuto stvaranje gužve.

On je zahvalio i Biblioteci „17. septembar“ koja je takođe pružila podršku realizaciji navedenih aktivnosti.

   „Lotel Media Group“ Loznica/LJ.Ristanović