У Малом Зворнику општински Штаб за ванредне ситуације издао је наредбу којом корисницима јавног водовода у месним заједницама Доње Насеље, Радаљ, Доња Борина и у делу Брасине, прикљученом на градски водовод, забрањује да водом за пиће пуне базене за купање, заливају травњаке, перу тротоаре, аутомобиле и тепихе, будући да је услед високих температура ваздуха и велике потрошње дошло до дефицица пијаће воде у насељима која се водом снабдевају из бушеног базена „Шипад“.

Становници у осталим деловима општине упозорени су да рационално троше воду, у складу са њеном наменом, те да ће у супротном Штаб бити приморан да забрану нерационалне потрошње уведе на читавој територији општине.

Према грађанима који не буду поштовали наредбу биће предузете мере предвиђене Законом о комуналним делатностима и Одлуком о водоводу и канализацији општине Мали Зворник.

Због недостатка воде за пиће услед суше на подручју општине Мали Зворник, Штаб за ванредне ситуације на седници у среду, 13. јула, донео је још низ од укупно 10 закључака, наредби и препорука у циљу превазилажења наведене ситуације.

Јавно комунално предузеће „Дрина“ Мали Зворник задужено је да превози воду за пиће угроженим корисницима уз помоћ мобилне цистерне и да у што краћем року набави нових најмање 10 цистерни за воду за потребе снабдевања водом угрожених корисника, а у случају потребе обезбеди и већи број цистерни за воду.

Ово предузеће задужено је и да приоритетно санира кварове на деловима водоводне мреже у угроженим насељима Доње Насеље, Радаљ, Доња Борина и у делу Брасине који се водом снабдева из бунара „Шипад“.

ЈКП „Дрина“ добило је задатак и да уради пројекат са геодетском подлогом за изградњу водовода од зграде „Стара школа“ до моста краља Александра, у дужини од око 750 метара, чиме се би се стекла могућност испоруке недостајуће количине воде.

Општинска управа општине Мали Зворник задужена је од стране Штаба за ванредне ситуације да уради пројекат за изградњу новог базена у насељу Виле, поред постојећег резервоара воде у овом насељу.

Јавном комуналном предузећу „Дрина“ наложено је да Општинском већу достави предлог посебне цене воде за несавесне потрошаче, односно кориснике чија је потрошња у периоду у којем је општина прописала мере за рационалну потрошњу воде већа од просечне годишње потрошње.

Донет је и закључак о прослеђивању молбе ЈКП „Дрина“ хидроелектрани „Зворник“ да помогне у решавању проблема водоснабдевања у месним заједницама Доње Насеље, Доња Борина, Радаљ и Брасина, регулисањем нивоа Зворничког језера у сушном периоду, односно испуштањем одређене количине воде неопходне за пуњење базена „Шапад“, који се водом снабдева из алувиона реке Дрине.

ЈКП „Дрина“ Мали Зворник задужено је да поступи по Закључку и Препоруци из елабората постојећег стања на изворишту Шипад у Малом Зворнику, који је урадило предузеће „Гео Инжењеринг БГП“ из Београд, односно набави три фреквентна регулатора за унапређење рада постојеће три пумпе у резервоарима бунара „Шипад“, што такође треба да допринесе побољшању снабдевања водом током дефицита у летњем периоду.

Од Пословнице Електродистрибуције у Малом Зворнику затражено је да док траје отежано снабдевање водом у месним заједницама Доње Насеље, Радаљ, Доња Борина и Брасина привремено одложи радове на електродистрибутивној мрежи, односно планирана искучења струје, како не би додатно угрожавала ионако отежано снабдевање водом у овим насељима.

Ради благовременог увида у спремност електромреже на подручју општине за функционисање у долазећем зимском периоду и предузимања неопходних мера и активности за унапређење њеног рада, Електродистрибуција у Малом Зворнику задужена је од стране Штаба да достави списак планираних радова на трафостаницама и податак о тренутном стању нисконапонске мреже на територији општине Мали Зворник.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић