Mali Zvornik, 10.07.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-1339/1
Dana: 10.07.2020.godine
Mali Zvornik 

          

Na osnovu člana 41. stav 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik, na vanrednoj sednici održanoj dana 10. jula 2020. godine, doneo je

ZAKLJUČAK

  1. Zadužuju se stručne službe Opštinske uprave opštine Mali Zvornik da nakon izrade projekta sanacije mosta u Amajiću, a u skladu sa zakonom sprovedu proceduru za izvođenje radova po navedenom projektu. 

  2. Ovaj Zaključak objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik. 
  3. Zaključak dostaviti:  Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik i arhivi.                                                        

                                        KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
                                                          Zoran Jevtić, s.r.