Мали Зворник, 10.07.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-1339
Дана: 10.07.2020.године
Мали Зворник 

          

На основу члана 41. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник, на ванредној седници одржаној дана 10. јула 2020. године, донео је

ЗАКЉУЧАК

  1. Покреће се процедура за израду пројекта санације моста у Амајићу, који је оштећен услед обилних киша 23. јуна 2020. године и изливања Борањске реке. 
  2. Задужују се стручне службе Општинске управе општине Мали Зворник да у складу са законом спроведу процедуру за израду пројекта санације из тачке 1. овог закључка. 
  3. Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник. 
  4. Закључак доставити:  Општинској управи општине Мали Зворник и архиви.                                                          

                                        КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
                                                          Зоран Јевтић, с.р.