Мали Зворник, 16.07.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-1362/2
Дана: 16.07.2020.године
Мали Зворник 

На основу члана 43. став 1. Тачка 7.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID 19 (“Службени гласник РС“, број 66/20, 93/20 и 94/20), Општински штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 16.07.2020.године,  донео је 

ЗАКЉУЧАК

1. Даном ступања на снагу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територтији општине Мали Зворник, одмах приступити примени посебних мера заштите становништва од заразних болести прописаних у члану 9.а, став 1. Уредбе о мерама за смањење и сузбијање заразних болести COVID 19 19 (“Службени гласник РС“, број 66/20, 93/20 и 94/20), и то: 

– забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите, 

– у јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите, 

– у свим затвореним просторима обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од два метра, 

– забрана организовања свечаности, као и организовања спортских и других забавних манифестација, 

– ограничење радног времена угоститељских објеката и то у затвореном простору од 7 – 20 часова и угоститељских објеката са баштама (терасама)  у време од 7-22 часа, 

– прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за једним столом не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова, 

_ у свим јавним затвореним просторима, односно објектима, као и свим продавницама, угоститељским објектима, баштама угоститељских објеката и другим објектима где се врши продаја робе и  пружање услуга, ограничава се број лица која ту могу истовремено бити присутна тако да на свака 4 м2 може бити присутно једно лице, а на улазу у објекат, односно у башту угоститељског објекта, мора бити јасно истакнута површина и број лица која могу бити истовремено присутна, 

– пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања, 

– у основним и средњим школама и високошколским установама одложити окупљања, а пријемне и друге испите организовати уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од два метра, обавезно ношење маске и/или визира и рукавица), 

– у јавном превозу обавезно ношење заштитних маски, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила, 

– забрана коришћења отворених и затворених базена, спа и велнес центара, 

– спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда, 

– спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице), 

– честа дезинфекција свих јавних објеката, 

– дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама (препорука), 

– што чешће прање улица и јавних површина уз употребу дезинфекционих средстава.

2. Налаже се надлежним инспекцијским службама појачан рад у циљу контроле поштовања посебних мера из тачке 1. овог закључка. 

3. Овај Закључак објавити на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник. 

4. Закључак доставити: Општинској управи општине Мали Зворник и архиви. 

                                        КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
                                                          Зоран Јевтић, с.р.