Мали Зворник, 05.05.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/162
Дана: 05.05.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41. и 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 29/2020), и у складу са Инструкцијом Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 27.04.2020. године донео је:

ЗАКЉУЧАК О ДОПУНИ ЗАКЉУЧКА БРОЈ 06-668/82
ОД 30.03.2020. ГОДИНЕ 

I

Тачки 1. Закључка бр. 06-668/82 од 30.03.2020. године додаје се став 2. који гласи: Свим лицима за које се комисија изјасни да испуњавају критеријуме за доделу новчаних средстава из тачке 1. став 1. овог Закључка, обезбедиће се  по један пар рукавица и по једна заштитна маска, у циљу спречавања ширења заразне болести КОВИД 19.

За предузимање активности из тачке 1. став 2. Закључка број 06-668/82 задужује се Општинска управа општине Мали Зворник.

II

У осталом делу Закључак бр. 06-668/82 од 30.03.2020. године остаје непромењен.           

III

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен на званичној интернет презентацији и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.