Mali Zvornik, 30.03.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/85
Dana: 30.03.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), člana 17. Uredbe o sastavu i načinu štabova za vanredne situacije (“Službeni glasnik RS“, broj 98/2010) i Odluke o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“ broj 29/2020) Opštinski štab za vanredne situacije, na vanrednoj sednici održanoj 30.03.2020. godine doneo je 

Z A K LJ U Č A K

I

JKP Drina će u krugu svog preduzeća postaviti cisternu i vršiti podelu dezinfekcionih sredstava građanima do dva litra, na teritoriji opštine Mali Zvornik, kao i da organizuje i povremeno vrši dezinfekciju stambenih zajednica, tj. zajedničkih delova zgrada na kojima se ostvaruje najveći kontakt (ulaz u zgradu, prostori ispred liftova, liftovi, stepeništa, stepenišni rukohvati, ulazna vrata  i dr.

II

Ovu naredbu objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

KOMANDANT ŠTABA
Zoran Jevtić, s.r.