Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 820-53/5
Дана: 10.12.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41.став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 10.12.2020. године донео је

ЗАКЉУЧАК

I

У циљу спречавања и ширења заразне болести КОВИД-19 задужује се Општинска управа општине Мали Зворник да појача контролу примене противепидемиолошких мера у јавном превозу.

II

Овај Закључак објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник.

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА
Милош Радојчић, с.р.