На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на седници одржаној дана 06.04.2022.године Општински штаб за ванредне ситуације донео је следећи                           

ЗАКЉУЧАК

Ангажовати све надлежне инспекцијске службе, комуналне инспекције на територији општине Мали Зворник, како би се предузеле све потребне мере у циљу спречавања настанка пожара на отвореном простору.

Закључак објавити на званичној страници општине Мали Зворник и доставити свим надлежним инспекцијским органима и комуналној инспекцији.

Командант штаба за ванредне ситуације
Зоран Јевтић, с.р.

Закључак Штаба за ВС, бр. 820-9/1