ДОМ ЗДРАВЉА

Адреса: РИБАРСКА 1
15318 Мали Зворник
Телефон: +381 15 471910
WEB: www.dzmalizvornik.org.rs

ДРИНСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ

Адреса: КРАЉА ПЕТРА I 40
15318 Мали Зворник
Телефон: +381 15 471008

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Адреса: КРАЉА ПЕТРА I 38
15318 Мали Зворник
Tелефон: +381 15 471969

ПОРЕСКА УПРАВА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

Адреса: КРАЉА ПЕТРА I 16
15318 Мали Зворник
Телефон: +381 15 471266

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЛАСТРА”

Адреса: КРАЉА ПЕТРА I ББ
15318 Мали Зворник
Телефон: +381 15 472285

ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

Адреса: ДОЊЕ НАСЕЉЕ ББ
15318 Мали Зворник
Телефон: +381 15 470292

СРБИЈАШУМЕ

Адреса: КРАЉА ПЕТРА I 23
15318 Мали Зворник
Телефон: +381 15 471581

РАВНАЈА

Адреса: КРАЉА ПЕТРА I 1
15318 Мали Зворник
Телефон: +381 15 471133

ПОШТА МАЛИ ЗВОРНИК

Адреса: КРАЉА ПЕТРА I 9
15318 Мали Зворник
Телефон: +381 15 471222

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

Адреса: КРАЉА ПЕТРА I 37
15318 Мали Зворник
Телефон: +381 15 471879

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА

Адреса: КРАЉА ПЕТРА I 26
15318 Мали Зворник
Телефон: +381 15 4712005